Nederlands     English     Deutsch     Français

Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Courtesie International Business Affairs (‘Courtesie’), gevestigd op P.J. Oudweg 4, 1314 CH te Almere. Courtesie is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 52639487.

In deze privacyverklaring omschrijven wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan en hoe die door Courtesie worden verzameld. We leggen uit waar we die gegevens opslaan en waarom.

Courtesie biedt taaldiensten aan in de breedste zin des woords en is actief in meerdere branches. Deze taaldiensten bestaan onder andere uit schriftelijke vertalingen, tolkdiensten en taaltrainingen. Ook wij komen in aanraking met persoonsgegevens.

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Bovendien wordt gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van ‘need to know’ bij de uitvoering van een dienst te hanteren.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens (een datalek) zo spoedig mogelijk te melden.

De persoonsgegevens die wij opvragen en verzamelen zijn onder andere:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u persoonlijk verstrekt, bijvoorbeeld via een verzoek op de website of per e-mail
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Doelen

Nieuwsbrieven

Courtesie verstuurt soms nieuwsbrieven per e-mail. Met deze nieuwsbrieven informeren wij u over nieuwe diensten of ontwikkelingen.

Contact voor informatie, offerte of factuur

Uw gegevens worden verzameld als u via de website of per e-mail contact opneemt met Courtesie. We hebben deze persoonsgegevens nodig om een offerte te maken, een dienst aan te bieden of af te nemen, een factuur te betalen of ter verificatie van onze debiteuren en crediteuren.

Vertalingen en tolkdiensten

In sommige teksten die wij vertalen staan uw persoonsgegevens genoemd. Als u ons verzoekt een vertaling te verzorgen, dan vertalen wij deze persoonsgegevens mee in de taal die u opgeeft. Tenzij u anders aangeeft, worden deze gegevens in ons systeem bewaard.

Verwerking

De gegevens die Courtesie ontvangt en verwerkt, worden beheerd in de volgende systemen.

Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uw e-mailadres en uw voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde verzendlijst binnen Mailchimp. U kunt zich op ieder moment uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar info@courtesie.com.

Vevida

Voor onze website en e-mails gebruiken we Vevida. Als u contact met ons opneemt via een webformulier of per e-mail, worden de betreffende e-mails en de persoons- en bedrijfsgegevens die u meestuurt opgeslagen op de servers van Vevida. De opslagperiode is voor onbepaalde tijd, tenzij u ons verzoekt om de gegevens te verwijderen.

Exact

Onze projectgegevens (vertalingen, tolkdiensten en taaltrainingen), offertes en facturen worden verwerkt in Exact, een gecertificeerd systeem. Hiervoor hebben wij uw persoonsgegevens nodig, die in Exact worden opgeslagen.

Cookies

Wij gebruiken cookies voor het monitoren van surfgedrag op onze website en voor een goede werking ervan.

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website informatie opslaat op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone. Bij een later bezoek kan de website deze informatie herkennen, maar niet herleiden tot persoonlijke gegevens.

De volgende partijen plaatsen ook cookies op onze website:

 • Google Analytics
  Hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina’s veel bezocht zijn en hoelang bezoekers op onze website blijven. Uw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor het delen van gegevens in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
 • Google AdWords
  Hiermee kunnen wij de resultaten van onze advertenties monitoren.
 • Google Maps
  Nodig voor het gebruik van de kaartservice.
 • Facebook en LinkedIn
  Om de ‘like’-knop en ‘delen’ te kunnen gebruiken.

De gegevens die Google Analytics verzamelt, worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet verbonden aan uw persoons- of bedrijfsgegevens.

Op onze website vindt u buttons van verschillende social media-organisaties zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Door het gebruik van de buttons kunnen deze social media-organisaties cookies plaatsen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze cookies en de mogelijke gegevens die de social media-organisaties op deze manier verzamelen. Wij verwijzen naar de betreffende websites voor de verklaringen hierover.

Opslag

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Courtesie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van (vertaal)activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Beveiliging

Wij maken geen fysieke kopieën van uw persoonsgegevens, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Uw persoonsgegevens zijn zowel op papier als digitaal minstens beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen.

Daarnaast zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens bij ons op te vragen. U kunt daarvoor telefonisch of per e-mail contact opnemen met Courtesie. Wij geven u dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Courtesie. Uw gegevens voor de nieuwsbrief kunt u zelf aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan de mail.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u dat uw gegevens niet langer door Courtesie bewaard blijven? Dan heeft u het recht om deze gegevens te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht

Als u vindt dat Courtesie niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Courtesie uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht om dit te laten stoppen. U kunt in dat geval een e-mail sturen naar info@courtesie.com o.v.v. het onderwerp ‘privacy’.

Onze plichten

Courtesie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden of verwerken van onze diensten of het afnemen van producten en diensten van leveranciers.

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen. Mocht het nodig zijn om de gegevens die u heeft gedeeld met Courtesie met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zullen wij daar eerst uw toestemming voor vragen.

Courtesie behoudt zich het recht voor om de gegevens openbaar te maken wanneer dit wettelijk verplicht is, dan wel wanneer Courtesie dit gerechtvaardigd acht om te kunnen voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Courtesie te beschermen. Daarbij zullen wij uw recht op privacy zoveel mogelijk respecteren.

Als u nog vragen heeft over bovenstaande informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Courtesie International Business Affairs
WTC-gebouw
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere

E-mail: info@courtesie.com
Telefoon: +31 (0)36 760 24 77
Mobiel: +31 (0)6 11 19 95 99